NETAJI SUBHSHCHANDRA BOSE MARATHI INFO : नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची मराठीमध्ये पूर्ण माहिती :

१ पूर्ण नाव सुभाषचंद्र जानकीनाथ बोस २ वडील जानकीनाथ बोस ३ पदवी नेताजी ४   आई प्रभावती दत्त बोस ५ जन्म दिनांक २३ जानेवारी १८९७ ६ …

Written by:

Ashok

Read Article